TRUMF VE SVĚTĚ BUSINESS

INTELLIGENCE

Společnost INEKON SYSTEMS poskytuje komplexní podporu manažerského řízení a plánování. Naše služby zaměřené na rozvoj firem a kvalitně řízené procesy v rámci Business Intelligence jsou určeny generálním, finančním i obchodním ředitelům a vedoucím controllingu a útvarů IT. Prostřednictvím vysoce sofistikovaného informačního systému, konkrétně produktů Business Navigation System (BNS), dodáváme řešení pro strategické řízení a projektování změn, taktické plánování a analýzu výsledků.

.
.
INEKON SYSTEMS je partnerem konference
INEKON SYSTEMS je partnerem konference
..
..
.
.
.
.
.
.
 
 
  
  
 
 

Business Intelligence v oblasti rychlo-obrátkového zboží

Máme pro vás řešeníBNS přináší pružnou cenotvorbu, pohotové reakce na změny ve spotřebitelském chování a včasné rozpoznání obchodních příležitostí. To je přesně to, co obor rychloobrátkového zboží potřebuje. 

Manažerské informační systémy pro obchod a logistiku

Máme pro vás řešeníKrizi jsme přežili, avšak skutečným vítězem se stane jen ten, kdo se dokáže rychle přizpůsobit nové ekonomické situaci. Tedy ten, kdo zvládá logistiku přinejmenším na sto procent. 

Nástroje manažerského řízení v segmentu automotive

Máme pro vás řešeníOdvětvové řešení BNS vám pomůže zajistit neustále aktuální předpovědi o velikosti OEM v následujícím období. Poskytne vám přehledná data pro efektivní rozhodování. 

Koncept efektivního řešení pro ostatní průmysl

Máme pro vás řešeníStrojírenské zakázky bývají jedinečné a neopakovatelné. To prakticky znemožňuje nasadit plánovací metody založené na minulých obdobích či dosavadním vývoji, přesto nabízíme hned dvě cesty. 

Inteligentní aplikace v oboru služeb

Máme pro vás řešeníŘešení Business Navigation System propojí všechny analytické a plánovací procesy. Umožňuje permanentní hodnocení situace a změn, na které je třeba okamžitě reagovat.